Эрхэм зорилго
ХАМТЫН МАНЛАЙЛЛААР ХӨГЖЛИЙГ
ТҮҮЧЭЭЛЭГЧ ҮНДЭСТ ЭН ДАМНАСАН
КОМПАНИ БАЙНА

Алсын хараа
МОНГОЛД ТЭРГҮҮЛЖ
ДЭЛХИЙД ӨРСӨЛДӨНӨ

Үнэт зүйл
ҮНЭНЧ ШУДАРГА ЗАРЧИМ, ИТГЭЛ ХҮНДЛЭЛ
НЭЭЛТТЭЙ ХАРИЛЦАА, ШИНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛЭГЧ
ӨӨРИЙМСӨГ ҮЗЭЛ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ
БАГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

8
Салбар компаниуд
25+
Ажилласан жил
600+
Ажилтны тоо
200+
Брэндүүд
100+
Гадаад харилцагчид
Хэрэгжүүлж буй төслүүд